Druk Reklamacyjny

Decorator Sp. z o.o.   

Żeromskiego 22, 62-020 Swarzędz       

Salon Firmowy MK foam Koło   

Aleje Solidarności 34, 61-696 Poznań

NIP 7773246994

sklep@sklep-mkfoam.pl

 

Miejscowość i data...................................

 

Zgłoszenie reklamacyjne nr ………………….

 

Salon Firmowy MK foam Koło

Nazwa reklamowanego towaru ............................

Ilość..........................................

Data i dowód zakupu.....................................

Data ujawnienia wady ..................................................

Opis zgłaszanych przez nabywcę wad reklamowanego towaru i w jakich okolicznościach wady zostały ujawnione............................... Żądania Kupującego

Podpis reklamującego..................................................... Podpis przyjmującego reklamację.........................................

 

Klauzula Informacyjna Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), tzw. RODO, pragniemy poinformować, iż realizacja procesu reklamacyjnego wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z tym informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest  Ludwik Filip Sp. z o.o.  Żeromskiego 22, 62-020 Swarzędz NIP 784 248 82 30.  Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się: adres e-mail:BIURO@sklep-mkfoam.pl , telefon:66 634 22 33.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018 poz. 1025 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu reklamacyjnego, a po jego realizacji w celach statystycznych. Dane osobowe będą przekazane do producenta reklamowanego towaru- spółki M&K Foam GmbH Sp. z o.o. z siedzibą w Kole (kod pocztowy 62-600) ul. Toruńska 267 w celu realizacji czynności związanych z procesem reklamacyjnym. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; - sprostowania danych; - usunięcia, sprostowania lub ograniczenia danych; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; - przenoszenia danych; - wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich spowoduje brak możliwości realizacji procesu reklamacyjnego.

Bądź na bieżąco:
do góry
Sklep internetowy Shoper.pl