Jak dbać o meble drewniane?

Jak dbać o meble?

Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
Meble należy czyścić wyłącznie wilgotną miękką tkaniną, a następnie niezwłocznie wytrzeć do sucha
Należy też uważać, aby nie narażać powierzchni lakierowanych na uszkodzenia mechaniczne, gdyż powstałe w ich wyniku zarysowania i zagłębienia powodują brak ochrony drewna przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgoci, promieni słonecznych).


Do czyszczenia mebli nie stosować: silnych, żrących środków czyszczących oraz środków zawierających silikon lub alkohol. Stosowanie środków czystości na bazie silikonu, w przypadku frontów drewnianych wyklucza naprawę gwarancyjną bądź pogwarancyjną w szczególności w sytuacji przemalowania w razie uszkodzeń mechanicznych (np.: zarysowanie powłoki lakierniczej).
Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności względnej powietrza 50-65%, w temperaturze 10-30 stopni Celsjusza, w pomieszczeniach przewiewnych oraz posiadających sprawną wentylację zgodną z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie. ( Dz.U.2002 r., Nr.75 poz.690).

Meble z drewna litego dostarczane są z wilgotnością ok. 8-10%. Ta wilgotność drewna odpowiada klimatowi pomieszczenia 20-22 oC i 50-65% względnej wilgotności powietrza. Wspomniany klimat powinien być osiągnięty na przestrzeni roku, jednak bardzo często nie jest to możliwe.

Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

Poniższa tabela pokazuje jak wilgotność powietrza może zmieniać się w różnych porach roku, wtedy gdy jej nie kontrolujemy.

Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu lato/zima - wymagania dla mebli.

 
  wilgotność powietrza temperatura powietrza wilgotność drewna stan skutek dla mebli
Lato 75% 20°C 16,3% zawyżony pęcznienie
Zima (lekko ogrzewane, wietrzone) 40% 20°C 7,6% zaniżony skurcz
Zima (średnio ogrzewane, mało wietrzone) 30% 20°C 5,9% bardzo zaniżony duży skurcz
Zalecane (nowe meble) 55 – 65% 20-22°C 9% optymalny równowaga

Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki, piece) oraz chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznym oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Niedopuszczalne jest, aby jakakolwiek powierzchnia mebla poddawana była długotrwałemu działaniu płynów (np. woda, herbata, alkohol), ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.
Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli i w razie konieczności regulacja drzwi poprzez wkręcenie lub wykręcenie zawiasów.
Luzy na połączeniach, powstałe w trakcie użytkowania, należy niezwłocznie usuwać poprzez dokręcenie właściwych łączników i śrub.
Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie mebla.
Dokładne zapoznanie się ze wskazówkami i zaleceniami zamieszczonymi poniżej jest gwarancją osiągnięcia satysfakcji z posiadanego wyrobu.
Uwaga. Stanowczo odradzamy użytkowania (przechowywania, składowania, magazynowania) wyrobów w przypadku frontów drewnianych w pomieszczeniach o wilgotności powietrza poniżej 35% lub powyżej 60%.

Skóra w meblach.
Skóra podobnie jak drewno jest surowcem naturalnym. Każdy płat skóry jest inny, tak jak inne są linie papilarne każdego człowieka. Dlatego też nie można uniknąć odchyleń, w zabarwieniu oraz fakturze powłok skórzanych, zarówno w obrębie pojedynczego mebla, jak i pomiędzy elementami kompletu mebli. Każda skóra jest indywidualnie dobierana. Naturalne znamiona zawierające żyły, zmarszczenia, nakłucia i blizny czynią każdą skórę wyjątkową. Cechy te nie mają negatywnego wpływu na trwałość użytkową zestawu, a wręcz przeciwnie, potwierdzają naturalna klasę skóry.

Tkaniny meblowe.

Większość tkanin można czyścić wyłącznie wodą, większe zabrudzenia można usuwać pianką z szarego mydła zacierając plamę do środka.

W przypadku nie pewności co do sposobu czyszczenia należy skontaktować się z producentem mebli lub hurtownia tkanin.

Bądź na bieżąco:
do góry
Sklep internetowy Shoper.pl